Services

Už je čas. Čas Účastniť sa svojho Života. Ste to Vy, kto má zásluhu na tom, akým smerom sa Váš Život Uberá. Nemusí byť Uponáhľaný, Únavný a Ustarostený. Môžete ho Žiť Uvedomelo, Úprimne a Ucelene. Zmenu Uskutočníte len Vy.
Staňte sa Umelcom vlastného Života. Čas je UŽ.

Zamýšľali ste sa UŽ nad tým, ako myslíte? Od kvality Vášho myslenia závisí kvalita Vášho života. Keď chceme čokoľvek robiť, najprv sa to potrebujeme naučiť. O myslení si myslíme, že to vieme. Aká je však naša skutočná znalosť?


Ako sa cítite práve v tejto chvíli? Dokážete pomenovať aké emócie sa k Vám prihovárajú? A čo sa Vám snažia povedať? Emócie sú geniálnym poslom, ktorý spája našu vedomú časť s nevedomou. Naučme sa im dať priestor a šancu.


Vaše veci rozprávajú príbeh Vášho života. Dajte si záležať na tom, aby ten príbeh bol súčasný a súčasne pravdivý. Akú správu by ste nimi chceli vonkajšiemu svetu predať? Kým ste dnes? A koľko toho majú Vaše veci s Vami naozaj spoločného?


Prieskumníkom svojho myslenia

Sme ľudia …

Máme tendenciu veriť tomu, čomu veriť chceme a počúvať selektívne to, čo počuť chceme. Na základe toho ignorujeme ďalšie možnosti, dôvody a príčiny, ktoré by nám to, čo chceme mohli narušiť. Máme tendenciu projektovať svoje predsudky (obavy z budúcnosti), skúsenosti (z minulosti) na prítomné situácie. Láka nás zovšeobecňovať situácie, ktoré sú špecifické a zjednodušovať, čo je komplexné.

Potrebujeme niekam patriť a vymedzovať sa voči tým, ktorí nepatria tam, kde my. Zvykli sme si tiež moralizovať a mudrovať a rýchlo hľadať nepriateľa pre obvinenie zo svojej frustrácie.
Často nie sme schopní rozlíšiť čo je a čo nie je relevantné. Máme tendenciu osobne sa miešať do vecných záležitostí a dovoliť našim emóciám prekryť objektivitu. Naše myslenie býva skreslené, plné zaujatosti a predsudkov. Nechávame sa ovládať prostredníctvom našich emócií.

Máme tendenciu súdiť na prvý pohľad, niečoho si všimnúť, nesprávne si to vyložiť a zhodnotiť.
Nehovoríme to, čo si myslíme a nemyslíme si to, čo vyslovujeme. Vyjadrujeme sa neopatrne a veľakrát ani nevieme, čo hovoríme.
Takto ovládaní často volíme rýchly a ľahký únik zo životnej situácie.

… a bola by to všetko veľká sranda, keby to tak nekomplikovalo naše životy a vzťahy.

Poďme to spolu skúsiť vylepšiť.
Od kvality nášho myslenia sa odvíja kvalita nášho života a našich vzťahov.

Vzoprime sa nášmu automatickému spôsobu myslenia naučme sa byť pozornejší voči jeho tendenciám. Skúsme nad myšlienkovými zlozvykmi zvíťaziť tak, že sa budeme snažiť o kultiváciu myšllienkových hodnôt.

Začať môžeme tým, že sa rozhodneme si osvojiť štyri intelektuálne hodnoty, ktoré sú bližšie predstavené po kliknutí na jednotlivé odkazy (vpravo hore).