“A čo Ty?”

Určite ste ju už stretli, sondu do Vášho života  “A čo ty?” … vynára sa síce z úst ľudí väčšinou v úvode stretnutia, ale odkiaľ naozaj vychádza, čo so sebou nesie a kam mieri?
Bežná vec. Ľudia sa pýtajú jeden druhého ako sa majú … taká malá krátka sprievodkyňa pozdravu, dalo by sa povedať.

Možno.

Priznávam, že odpovedať “v mene slušnosti” rovnako krátkym odbavovacím či vyhýbajúcim sa slovičkom “Dobre” ma rýchlo prešlo kdesi určite ešte pred dosiahnutím dospelosti. Detskými ušami a zmyslom pre úprimnosť slova som totiž dosť “Dobre” nechápala k čomu to celé je.

Pevne rozhodnutá pre vrelosť a vrúcnosť voči ľuďom som stručnosť nahradila rozsahom akéhosi zvláštne spovedného charakteru. Nasledovalo tak dlllllhé obdobie monológu na tému Čo ja.  Budovala som vzťahy a kopala za otvorenosť – tak som si to myslela. Odpracovávala som otázky do vyčerpania. Nech už boli odpovede akékoľvek, hlavne som všetko  vysvetľovala a vysvetlenie som si podčiarkovala obhajobou a ospravedlňovaním.
Vlastne ani neviem, áno NEVIEM, na čo konkrétne som to odpovedala. Na vágnu otázku s mnohokrát ťažko najditeľným záujmom? Nevedome som tak brala komunikačné bremeno na seba a urputne ho niesla.

Paradoxne to čo som svedomite odpracovávala bolo to, čo som nevedome brala na ľahkú váhu a vice versa. To, čo bolo brané na ľahkú váhu, znamenalo v konečnom dôsledku ťažkú prácu (za dvoch) 🙂

Signály brániaceho sa tela ma naviedli abstrahovať od dĺžky odpovedí a vidieť rozmer širší resp. hlbší. Komunikácia predsa nemá byť násilná, manipulujúca a zvierajúca. A ak takou je, predsa sa toho nemusím účastniť – bez rozdielu aký blízky vzťah mám s danou osobou.

Rozhodla som sa znova (a verím, že nie naposledy), tentoraz s vedomím pocitu vnútornej slobody  v  komunikácii a láskavosti a úcty k sebe i druhým.

Počkám si na konkrétnu otázku, ktorá vychádza zo srdca a nie z nevedomej kamsi blúdiacej mysle. Otázku, ktorá odráža prítomnosť ozajstného záujmu. Otázku, ktorá už slepo a otrocky nemieri na mňa, ale plynie vo večnosti. “A čo vy? :-)”

zdroj fotky: Adobe.stock.com