Komun-INAK-ácia

Som vtiahnutá do rozhovoru s osobou. Osobou nesúcou si na naše stretnutie batožinu s nespracovaným zážitkom.  Počúvam a počúvam a počúvam subjektívne interpretovanú verziu akéhosi príbehu a ocitám sa v očakávaní, že sa zapojím a podržím jej stranu. Sú na to “dôvody”, máme vzťah, spájajú nás spoločné záujmy a aktivity vrátane prísľubov do budúcna, a tiež normálne mávame veľmi podobné názory. Možno aj práve preto som bola tak starostlivo vybraná účastniť sa niečieho popisu skutočnosti. Niektorí chcú od nás uisťujúce potvrdenie, iní koaličných parťákov pre svoju pravdu a sú aj takí, ktorí dychtivo volajú po našej pomoci.

OMYL! Všetko je inak!

Naučili sme sa pod iluzórnym závojom vzťahov automaticky prijímať a uveriť všetkému alebo aspoň väčšine toho, čo sa nám ľudia rozhodnú zdieľať.  Naučili sme sa vykonávať častokrát otrocké role sudcov pre skutky druhých, hasičov situácií či záchranárov pseudo-obetí, pretože sa to “patrí”. Neprípustné mlčanie môže totiž vyvolávať dojem nezáujmu, a teda minimálne je potrebné byť spolutrpiteľom, či v lepšom prípade spoluvíťazom, keď už nič iné. Naozaj nemáme čas alebo len nechceme vedieť, že môžeme ukotvovať naše rozhovory v medziach čistej, úctivej a liečivej komunikácie ???

OMYL! Dá sa to inak!

Namiesto sudcu sa môžete vybrať cestou malého uvedomelého pozorovateľa-pátrača. Nemusíte reagovať hneď, mapujte situáciu. Držte sa vedome mimo koncept a všimnite si, či slová dotyčnej osoby sprevádza pokoj a kľud, alebo ho celého od hlavy až k päte okupujú emócie. Prečo? Pretože telo je naše najspoľahlivejšie vodítko. Na túto tému viac na prečítanie TU. V prípade negatívneho podtónu je totiž veľmi pravdepodobné, že rozprávač sa nedrží prostých faktov. Pravdepodobne si vytunil situáciu tak, že tmavé miesta si vyplnil predpokladmi, domnienkami, skrytými zámermi, očakávaniami atď atď. A verte mi, že v tom máme slušnú až profesionálnu prax všetci, aj my Vám “blízki” aj my Vám “vzdialení”. Miera nevedomosti a miera vzťahov sú nezávislé veličiny. Zamerajte svoju pozornosť na formu a spôsob výpovede pred urgentným hľadaním riešenia problému. Mnohokrát sa v samotnom podaní ukrýva kopec dôležitých odpovedí aj bez Vášho násilného úsudku.

Nezachraňujte! Buďte svojím postojom skutočným živým príkladom toho, že daná záležitosť sa dá vnímať aj menej reaktívne. Nikto nemôže druhému človeku spôsobiť psychickú bolesť. Spôsobuje si ju každý sám tým, ako sa vyrovnáva s realitou. V prípade, že disponujete znalosťami v oblasti rétoriky, argumentácie, môžete sa konštruktívne podieľať na očistení faktov od nánosov ubližujúcich zbytočností. Vaša “(ne)účasť” v príbehu je veľká pomoc sama o sebe, otvára bránu k uvedomeniu a premene.

Uvítajte silu Ticha a nechajte ho “hasiť” za Vás. Ticho dokáže liečiť, ak to neblokujeme. Slávny sufijský básnik Rumi kedysi povedal, že Ticho je reč Boha, všetko ostatné je iba slabý nepostačujúci preklad.[1]

Môžete vystúpiť z nevedomého integrovaného záchranného systému a predsa pomôcť druhým na ceste k ich rozvoju. Stačí, že sa pre to úprimne zo srdca rozhodnete a Vaša vnútorná múdrosť, ktorá operuje za bránami myšlienok Vás povedie.


[1]z anglického originálu: “Silence is the language of God, all else is poor translation.” Rumi