… a zvyšok si domysli

Sme neuveriteľne chytrí! A svoju chytrosť staviame na obdiv aj tým, ako si hravo dávame dokopy súvislosti, ba čo viac, už sme sa naučili čítať aj medzi riadkami. Veď kto by už len veril jednoduchým riadkom, keď poriadna dramatizácia je práve medzi nimi.
Však nie je ťažké si veci domyslieť” počúvame často z úst samopasujúcich sa odhaliteľov pravdy, kam sami patríme.

A čo ak nám všetkým, ktorý si myslíme, že sme objavili chýbajúci kus spájačky chýba všetko okrem neho? Kde berieme tu neochvejnú istotu, že vieme, jak spolu veci súvisia a čo v skutočnosti znamenajú?

Častejšie než si priznáme nevieme vôbec nič. Cez svoje selektívne vnímanie predkladáme sebe a ostatným skreslený obraz, lož. Nevedome využívame slovné obraty, aby sme veci nafúkli do zaujímavých a presvedčivých rozmerov. Lenže oni naozaj obracajú, tie slovné obraty – skutočnosť hore nohami.

Čo keby sme prestali tvoriť a šíriť sieť utkanú z nezmyslov? Sieť, ktorú vieme spolu s ďalšími do nej chytenými natiahnúť ďaleko – až za horizont pravdy. Urobme za týmto spôsobom jednu vodorovnú čiaru a skúsme to vo zvislej rovine.


Skúsme prijať to, že NEVEDIEŤ je normálny východzí stav. Predsa málokto môže povedať, že vie o komunikovanej veci úplne všetko. A keďže nevieme, začnime s tým, že budeme veci a situácie pozorovať a všímať si, čo sa vlastne deje.

Spozorované sa pokúsme pretlmočiť druhému človeku (p)opisom. Vyhoďme všetky zbytočné dodatky a sústreďme sa len čisto na obyčajné fakty. Netvorme si CHYTRO CHYTRO súvislosti, ktoré spolu nesúvisia.

Formulujme vety v 1. osobe jednotného čísla – JA. Vyvarujme sa hovoriť a hodnotiť druhých, pretože nikto z nás reálne nemôže vedieť, čo, ako a prečo žijú. Vskutku aj tak zastupujeme jednu – svoju stranu, takže sa jej láskavo držme.

S opisom môžeme pokračovať a preniesť ho z vonkajšieho na vnútorné, môžeme opísať ako sa cítime, čo by sme si priali, potrebovali. A čo potom? Potom nechajme rovnaký priestor tým ďalším.

A čo nám to môže priniesť? … NEVIEM 🙂
Viem však, že domýšľať si zvyšky v skrytých zátvorkách je možno “chytré”, ale rozhodne to nie je múdre.

zdroj fotky: Adobe.stock.com