Vaše emócie nie sú problémom, ale vyvstávajú, aby Vám s problémom pomohli.”
(Karla McLaren)


Lenže pocity nemôžu byť ignorované a je jedno ako nespravodlivé a nevďačné sa zdajú byť.”
(Anna Franková)

“Naše emócie sú pravdivé. Ale to, čo je za nimi, byť nutne pravdou nemusí.”
(Carrie Jones)


Slovník emócií
na stiahnutie
vo formáte pdf.

zdroj: https://karlamclaren.com/emotional-vocabulary-page/
zdroj: https://emotiondynamics.org

HNEV – APATIA – HANBA – NENÁVISŤ
strážia to, čo je pre našu dušu dôležité, strážia naše hranice a zvedomujú ich prekročenie/narušenie. Pomáhajú nám nastaviť štandardy správania voči sebe a ostatným.

STRACH – ÚZKOSŤ – ZMATOK – ZÁVISŤ – PANIKA
predstavujú našu intuíciu a inštinkty. Pomáhajú nám orientovať sa v prostredí, zaznamenávať a spracovávať zmeny, upoznorňovať na rôzne možné nebezpečenstvá a efektívne konať.

SMÚTOK – ŽIAĽ – DEPRESIA
čistia našu dušu od toho, čo už viac v našom živote nefunguje. Umožňujú nám zbaviť sa všetkého, čo nám už viac neslúži a musí odísť preto, aby mohla nastať sebaobnova.

ŠŤASTIE – SPOKOJNOSŤ – RADOSŤ
vďaka nim nahliadame na seba, na naše okolie a do budúcnosť s potešením a nádejou. Často prichádzajú ako vnútorná spokojnosť potom, čo si poradíme s tými ostatnými emóciami.

Ako sa cítite práve v tejto chvíli? Dokážete pomenovať aké emócie sa k Vám prihovárajú? A čo sa Vám snažia povedať? Emócie sú geniálnym poslom, ktorý spája našu vedomú myseľ s nevedomou. Naučme sa im dať priestor a šancu. Ak s nimi dokážeme empaticky komunikovať, získame tak energiu a dôležité informácie na vytvorenie vedomého života.


Všetky emócie sú si rovné

Aby nám mohli naše emócie pomáhať v plnom rozsahu, je potreba prijať nové paradigmy. Jednou z nich je, že neexistujú žiadne negatívne emócie, rovnako ako neexistujú žiadne pozitívne emócie. Všetky emócie majú svoju hodnotu a sú si navzájom rovnocenné. Aj keď je možné, že práca s nimi môže mať priaznivý alebo nepriaznivý dopad. Naše emócie nám pomáhajú rozpoznávať čo sa v našom svete skutočne v danej chvíli deje (aj keď to môže byť tá posledná vec, ktorú by sme chceli počuť). Ich inteligencia nám zároveň prináša schopnosti a zručnosti na to, aby sme danú situáciu spracovali. Skúsme im naslúchať a začnime si vážiť ich genialitu, pretože nás poznajú lepšie ako naša myseľ. Stĺpček v texte vľavo je takým malým pomocníkom na úvod, ktorý našepkáva asi akým smerom je potreba sa (začať) uberať.

Emócie sa prejavujú v rôznej intenzite, v pároch aj v skupinách

Nálada nie je jediný emočný prejav, ktorý sa (nejak) objaví a zmizne. Jednotlivé emócie vyvstávajú v rôznych stupňoch intenzity. Niektoré sa objavujú vo veľmi jemných nuansách. Ako napríklad keď si po ťažkom dni vydýchneme a všetko pustíme, to je práca nášho zdravého smútku v jeho najjemnejšej podobe. Iné si všimneme až v stupni nálady a v niektorých situáciách sa môžu vystupňovať až do veľmi intenzívných prejavov, kedy sú viditeľné nielen nami ale aj naším okolím.
K tomu, aby sme sa ich naučili správne rozpoznávať a zvedomovať je potreba osvojiť si značnú slovnú zásobu v oblasti emócií. Na odkaze vľavo nájdete pomocný Slovnik emócií vo formáte pdf, ktorý zahŕňa celú škálu duševných stavov.
Je úplne prirodzené pociťovať viacero emócií naraz aj keď nám na tieto stavy chýbajú jednoznačné slovné pomenovania. Predstavte si taký smiech cez slzy alebo plač od smiechu 🙂

Channeling (vedomé regulovanie)

Emócie sú vždy pravdivé, nie vždy sú však primerané, spoločensky akceptovateľné a správne vzhľadom ku konkrétnej situácii. Sú nositeľmi značnej sily, ktorou môžeme meniť svoj život, a predsa sa pokúšame žiť bez emócií alebo aj napriek nim. Nasilu ich meniť, znamená vytesniť život reálny a nahrádzať si ho umelo životom “lepším”. Väčšina z nás sa naučila s nimi zachádzať buď expresívne alebo represívne. Expresívnym prejavom pod falošnou predstavou, že tí druhí automaticky oplývajú zručnosťami ich spracovať, dávame úlohu vonkajšiemu svetu, aby si s nimi nejak poradil. Represiou ich zasa odovzdávame vnútornému svetu a dúfame, že si nejak poradí sám. Lenže oni sa tam niekde nestratia, buď sa vrátia v silnejšej podobe alebo sa pretvoria. Aj keď psychológovia tvrdia, že je lepšie vybuchnúť než to v sebe dusiť, ani jeden z týchto spôsobov nám neumožní vniesť nové uvedomenie do našich najhlbších záležitostí a nové porozumenie do našich vzťahov.


Základné empatické techniky (dôležité je dodržať poradie)

Uzemnenie
Nastavenie hraníc
Sebaobnovenie