(Intelektuálna) Empatia/Samostrednosť

Neposudzuj človeka, pokiaľ si neušiel aspoň míľu v jeho topánkach.

Neznámy autor

Pomocou (Intelektuálnej) empatie máme šancu dôjsť k hlbšiemu porozumeniu situácií a vzťahov. Vyžaduje si to s úprimným záujmom preskúmať pohľad druhej strany. Obzvlášť tej, ktorá má protichodný názor. Rozhodnúť sa čeliť niečomu, čo a priori odmietame sa často javí ako takmer nepredstaviteľné. Môže sa však stať, že v názore tej druhej osoby je skrytá pravda, ktorú sme my sami ešte neobjavili. Empatický mysliteľ vie, že bližšie k pravde sa neposunie, ak zotrvá vo svojich obmedzených presvedčeniach. Preto sa ich nebojí podrobovať novým skúškam. Spomeňme si, koľkokrát sme si tvrdohlavo hájili svoje a čas ukázal, že sme sa mýlili.

Versus


Intelektuálna samostrednosť nás nutí zotrvávať v zúženej perspektíve, ktorú sme si pracne vybudovali a ktorá sa nám hodí. V takejto pozícii nemáme záujem porozumieť myšlienkam a pocitom druhých ľudí. Naše myšlienky, pocity a chcenie hrajú prím. Naša bolesť, naša nádej, naše túžby sú dominantou. Ostatné je nepodstatné. Lenže ľudské myslenie sa formuje neustále behom života na základe rôzne zažitých situácií a kontextov. Naše životy nie sú jednoliate, a preto nie je možné férovo posudzovať či odsudzovať záujmy a názory druhých, pokiaľ sa nepokúsime si s nimi asponň na chvíľu vymeniť miesto.ÚTOK NA OSOBU URÁŽLIVÝ

Útok na osobu z latinského slova Ad Hominem “k človeku” alebo “proti človeku”.
Urážlivý argument odvracia pozornosť od prebiehajúcej diskusie smerom na konkrétneho človeka (rivala).
Cieľom takého argumentu je pomocou hodnotenia (urážania) zdiskreditovať názor protistrany. 

“Ale Vy tu predsa nie ste od toho, aby ste sa k tomu vyjadrovali. Starajte sa láskavo o svoje veci, a nechajte to na odborníkov z brandže.”

ÚTOK NA OSOBU SITUAČNÝ

Situačný argument odkláňa pozornosť od prebiehajúcej diskusie smerom na okolnosti v pozadí človeka (rivala).Cieľom takého argumentu je pomocou odsúdenia (neoverených) zámerov a pohnútok zdiskreditovať názor protistrany. Kritik sa domnieva (častokrát nesprávne), že oponentovi ide výlučne o jeho osobný úžitok. 

“Vám ale vôbec nejde o verejné blaho nás všetkých, ale o to súkromne sa zviesť popri a využiť čo sa dá vo svoj prospech.”

PODSUNUTÝ ARGUMENT – STRAŠIAK (STRAW MAN)

Prekrútená interpretácia výroku, jeho banalizovanie, či naopak nafukovanie do bájnych rozmerov, to je ďalší z argumentačných klamov. Nazýva sa symbolicky “Strašiak (na poli)”, pretože je ľahšie baviť sa so “(zosmiešnenou) slamenou figúrkou”, než človekom z mäsa a kostí.
A síce, je jednoduchšie si podať výrok v absurdnom svetle, než sa postaviť čelom k realite. 

Osoba A “Prepáč nemôžem nasledovať Tvoju radu/názor.”
Osoba B reaguje: “Som vrcholne zarazen(ý)á, jak môžeš zaobchádzať s ľuďmi ako s figúrkami. Pre Teba nie je nikto a nič dosť dobré na spoluprácu!.”


Iluzia asymetrickeho pohladu