Spomínam si na nie jednu výmenu názorov, kde stupňujúce sa napätie ukončila veta: “Aha, a to som nevedel(a).” Hneď bolo minimálne jasné, že názory tej-ktorej strany boli založené na nedostatočnej znalosti.
Väčšina z nás predpokladá, že to, čomu verí, je pravdou. Dobrý mysliteľ však vie, že medzi tým neexistuje všeobecne platné “rovná sa”. Vie, že myslenie človeka býva skreslené, plné zaujatosti, predsudkov a poloprávd. Jeho presvedčenia preto neovládajú jeho, ale on ovláda ich.
Pracovný list na tému “Všimnite si, čo všetko ignorujete” má za cieľ znázorniť cestu od Intelektuálnej Arogancie k Intelektuálnej Pokore.
Môžete si ho stiahnuť zadarmo na tomto odkaze.