Veci

“Základným zákonom Neba je poriadok”.
(Alexander Pope)

“Maj veľa a budeš žiť v zmätku.”
(Lao-C’)

Život je neustály proces premeny. Keď prijmeš do života novú vec, teš sa z nej, staraj sa o ňu a keď príde čas jej odchodu, nechaj ju odísť.
Je to tak jednoduché.”
(Karen Kingston)

V školských laviciach som sa prvýkrát mala za domácu úlohu zamýšľať nad úvahou s názvom “Čo o Tebe hovoria Tvoje veci”. Ako poslušne vychované poriadkumilovné dievča som ju napísala vzorne. Netušila som, že celý tento naučený model slúži môjmu okoliu viac ako mne samotnej.
Nikdy som nezápasila s veľkými množstvami vecí a vždy bolo upratovanie na pravidelnom programe. A aj tak muselo prísť uzretie, že veci, ktoré sa ku mne hlásia, skoro vôbec so mnou nesúvisia. Boli výsledkom rôznych nezvládnutých situácii a okolností, či už na úrovni mentálnej alebo emočnej.
Dnešná skúsenosť a schopnosť vidieť väčšinu týchto nevedomých vzorcov je výsledkom náročnej poctivej práce so sebou, ktorá sa začala niekde uprostred čistenia, triedenia a postupného zbavovania sa materiálneho. Niekoľko úvah som tentokrát už s o čosi väčšou životnou skúsenosťou slobodne a svojvoľne zhrnula do článkov v nasledujúcich odkazoch.

Aj v elektronickom svete platia rovnaké pravidlá. Informácie sú všade okolo nás a je veľmi ľahké sa nimi nechať zahltiť. Preto je dôležité ich mať a udržiavať zorganizované. Prinášame Vám zdarma niekoľko tipov nato, ako si s nimi poradiť. Dostanete sa k nim po stiahnutí pdf suboru na tomto odkaze.

Vaše veci rozprávajú príbeh Vášho života. Dajte si záležať na tom, aby ten príbeh bol súčasný a súčasne pravdivý. Akú správu by ste nimi chceli vonkajšiemu svetu predať? Kým ste dnes? A koľko toho majú Vaše veci s Vami naozaj spoločného?


Z Večnosti do Vecnosti … a vice versa

Veci sú zhmotnenou energiou ľudských potrieb, predstáv, túžob i zámerov. Môžeme ich nazvať našimi pomocníkmi, ktorí nám slúžia na ceste stať sa takými, akými sa stať chceme. Tento prirodzený tok premeny začne stagnovať, keď sa z pomocníkov stane podstata života. Podstata spočívajúca v tom, čo všetko a koľko toho vlastníme a nie v tom, kto sme. Sme duchovné bytosti a naša duša vie, že nič hmotné nie je v skutočnosti naše. Ztotožňovanie a pripútavanie sa k veciam pochádza z nižšej časti v nás, ktorá sa snaží mať a ovládať. Preto, ak budeme svoje veci držať v poriadku, čistote a súlade s nami, darujeme si tak možnost žiť slobodný, pokojný a naplnený život.

Čo všetko je neporiadok?

V súčasnosti je na trhu k dispozícii niekoľko kníh na tému upratovania a poriadku. Môjmu vnútornému presvedčeniu a spôsobu života však najviac ladí Karen Kingston, ktorá špecifikuje neporiadok v nasledovných kategóriách. (K.KINGSTONOVÁ, ORSINI, 2015)

Veci, ktoré nepoužívame alebo nemáme radi:  s vecami sme spojení jemnými energetickými vláknami. Nepoužívané veci si nemôžu plniť svoju úlohu. Je to akoby sme zapierali ich hodnotu-existenciu. Všetko zanedbané, nepoužívané a nechcené z nás energiu vysáva. Naproti tomu to, čo radi používame nám prináša radosť, podporu a rozvoj.

Veci, ktoré sú nezorganizované a neupratané: každá vec má miesto, kam patrí. Je vždy lepšie, keď vieme čo máme a kde to máme. Nosí to kľud a pokoj namiesto zmätku a stresu z neustáleho hľadania a pátrania.
Kam myslíte, že spadajú veci, o ktorých ani neviete, že ich máte?

Príliš mnoho vecí v malom priestore: chytré úložné priestory iba zdanlivo riešia situáciu “malý priestor-veľa vecí”. Skladovacie techniky majú tendenciu podporovať hromadenie, pretože stále “je kam” veci uskladniť. Takto dochádza k zneprehľadneniu toho, čo nám už (dlho) nie je k úžitku. Dá sa vo Vašich priestoroch dýchať alebo sú založené od vrchu po spodok?

UŽ je čas …

Veci sa skladajú z dvoch zložiek. Zo skutočnej veci (z hmotných súčastí) a z našich myšlienok (asociácií) viažucich sa k nim. V prípade, že nás obklopuje neporiadok (viď. definíciu zmienenú vyššie), potom aj záťaž pôsobí na oboch úrovniach.
Veci majú tiež prirodzenú tendenciu odvádzať našu pozornosť do vonkajšieho sveta. Zbavovanie sa (nepotrebných) vecí je tak meditáciou v pohybe, ktorá nám pomáha uvedomiť si náš vnútorný svet myšlienok a emócií. Upratovanie nás vedie k sebapoznávaniu. Keď sa postupne zbavíme nánosov, ktorými sme svoj život zahltili pod vplyvom nátlaku rodín, spoločnosti a kultúry, ostane to, čo je pre nás podstatné a dôležité.

Vonkajší-viditeľný svet usporiadava svet vnútorný-neviditeľný. Preto UŽ je čas zvládať veci, ktoré sme prijali do svojho života takým spôsobom, aby energia z nich plynúca bola voľná, podporujúca, prospešná a živá.


Zmyslom peňazí a vecí nie je ich mať. Peniaze a veci sú prostredníkom k zážitkom a skúsenostiam.
Nie sme veční vlastníci svojich vecí. Sme ich dočasní správcovia.  Veci slúžia našim potrebám. Tak ako sa v čase menia potreby, menia sa aj užívatelia vecí.
Všetko, čo dočasne vlastníme, prechádza energeticky pod našu starostlivosť a ochranu. S nadobudnutím prijímame i zodpovednosť. Neplatí, že čo oko nevidí, to srdce nebolí.
Veci si nekupujeme iba za peniaze. Kupujeme si ich za náš drahocenný Čas. Čas, ktorý sme za dané peniaze odpracovali.
Čas, ktorý s vecami strávime. Veci si nekupujeme len preto, že chceme (máme neustály pocit nedostatku, sme ovládaní svojimi myšlienkami a emóciami). Veci si zaobstarávame len vtedy, keď ich potrebujeme (žijeme v dostatku a dokážeme pracovať so svojimi myšlienkami a emóciami).
Správne množstvo je pre každého také, ktoré dokáže vedome obsiahnúť (používať a udržiavať) alebo má pocit, že je v jeho silách ho obsiahnúť. Nepoužívame = Nemáme.
Pri triedení vecí nie sú na prvom mieste veci, ich minulosť, prípadne ich darcovia. Veci triedime My-pre Nás-Teraz.
Držanie vecí “pre prípad, že raz…” nie je záležitosťou istoty. Je tvorením si budúcnosti z podstaty strachu. Nahraďme ho vierou v to, že všetko čo potrebujeme je v správny čas vždy k dispozícii.