Webinár

Webinár: “Všimnite si, čo všetko ignorujete”

Jedného dňa sa Chuang Tzu prechádzal popri rieke so svojím priateľom. “Len sa pozri na tie ryby, ako si to užívajú v tej vode” povedal Chuang Tzu. “ Nie si ryba. Takže nemôžeš vedieť, či si to skutočne užívajú.” odpovedal jeho priateľ. “Ty môj priateľu nie si ja, aby si mohol povedať, že neviem, či si to tie ryby vo vode užívajú.”

Sme ľudia …

Máme tendenciu veriť tomu, čomu veriť chceme a počúvať selektívne to, čo počuť chceme. Na základe toho ignorujeme ďalšie možnosti, dôvody a príčiny, ktoré by nám to, čo chceme mohli narušiť. Máme tendenciu projektovať svoje predsudky (obavy z budúcnosti), skúsenosti (z minulosti) na prítomné situácie. Láka nás zovšeobecňovať situácie, ktoré sú špecifické a zjednodušovať, čo je komplexné.

Potrebujeme niekam patriť a vymedzovať sa voči tým, ktorí nepatria tam, kde my. Zvykli sme si tiež moralizovať a mudrovať a rýchlo hľadať nepriateľa pre obvinenie zo svojej frustrácie.
Často nie sme schopní rozlíšiť čo je a čo nie je relevantné. Máme tendenciu osobne sa miešať do vecných záležitostí a dovoliť našim emóciám prekryť objektivitu. Naše myslenie býva skreslené, plné zaujatosti a predsudkov. Nechávame sa ovládať prostredníctvom našich emócií.

Máme tendenciu súdiť na prvý pohľad, niečoho si všimnúť, nesprávne si to vyložiť a zhodnotiť.
Nehovoríme to, čo si myslíme a nemyslíme si to, čo vyslovujeme. Vyjadrujeme sa neopatrne a veľakrát ani nevieme, čo hovoríme.
Takto ovládaní často volíme rýchly a ľahký únik zo životnej situácie.


… a bola by to všetko veľká sranda, keby to tak nekomplikovalo naše životy a vzťahy.

ČO S TÝM?

NEMUSÍ TO TAK BYŤ

Aby sme to mohli zmeniť, potrebujeme začať premýšľať o tom, ako myslíme. Potrebujeme začať myslieť kriticky. Je možné sa to naučiť, teda získať základné znalosti a postupne si ich osvojovať. Ako? K získaniu znalostí Vám môžeme prispieť my. Bohatou praxou je každodenný život, ktorý ponúka nespočetné množstvo príležitostí poznať, pochopiť a následne tak pretvárať naše reakcie na jednotlivé situácie.

ČO SA DOZVIETE

Kritické myslenie je založené na uplatňovaní intelektuálnych štandardov a rozvíjaní intelektuálnych hodnôt. Úvodný webinár je venovaný zoznámeniu sa s jedným z nich, ktorým je Intelektuálna pokora, v skrátenom význame “myslieť si automaticky neznamená vedieť”. Jej zastúpenie v našom myslení býva v rôznej miere. Ukážeme si, ako to rozpoznať a ako sa prejavuje aj v podobe argumentačných faulov.

ČO TO PRINESIE

Čo presne to prinesie Vám, to zistíte Vy sami. Ak budeme hovoriť za seba, môžeme povedať, že nám to prináša posuny. Posun v poznaní a vnímaní seba samého i druhých, posun vo vnímaní životných situácií a prístupe k nim, zlepšenie komunikácie a vzťahov … Za ten najdôležitejší pokladáme posun od človeka ovládaného k človeku zvládajúcemu.

ČO SI Z TOHO VZIAŤ

Možnosť spoznať nástroj myslenia a šancu ním ovplyvniť svoj život. Od kvality nášho myslenia sa odvíja kvalita nášho života.
Tak schválne:
Skúste si (len tak sami pre seba) odpovedať na tieto otázky.
Pred účasťou na workshope: (Čo si myslím) aký bude tento webinár?
Po účasti na workshope: Čo o ňom (a možno i o sebe) teraz skutočne viete?


PROPOZÍCIE

MIESTO

Webinár je organizovaný online. Na jeho účasť je potrebné zariadenie pripojené k internetu a nainštalovaná app zoom.
Veríme, že si zvolíte miesto, kde sa cítite najpríjemnejšie.

TERMÍNY

28.10.2020 o 19.00 v trvaní cca 40 min
04.11.2020 o 19.00 v trvaní cca 40 min
11.11.2020 o 19.00 v trvaní cca 40 min
18.11.2020 o 19.00 v trvaní cca 40 min
25.11.2020 o 19.00 v trvaní cca 40 min

ÚČASŤ

Účasť je zdarma. Je k nej potrebné len vyplnenie prihlášky (viď. nižšie), ktorým nám pomôžete si zorganizovať čas s prehľadom. Deň vopred od nás obdržíte email s odkazom (link). Kliknutím na tento odkaz sa na webinár pripojíte.

MATERIÁLY

K Webináru je dostupný “pracovný list (worksheet)” vo formáte pdf.
Pracovný list je určený pre Vás a je zdarma. Vytvorili sme ho so zámerom Vám danú tému priblížiť a očakávame jeho dobrovoľné stiahnutie a prečítanie za predpokladu, že Vás zaujme. Je možné si ho stiahnuť na tomto odkaze.

PRIHLÁŠKA

V súlade s Nariadením GDPR si Vás dovoľujeme informovať, že Vami poskytované údaje uvedené na prihláške budú použité len pre účely zaslania organizačných pokynov a dopln elektronickou formou (na Vami uvedenú e-mailovu adresu). Po uplynutí termínu, na ktorý ste sa prihlásili tak nebudú ďalej uschovávané.